CNC ohýbanie / ohraňovanie plechových dielcov na dvoch strojoch značky Trumpf.

Pre ohýbanie a ohraňovanie plechových dielcov máme k dispozície 2 nové ohraňovacie lisy značky Trumpf. Veľká presnosť strojov spolu so širokou paletou dostupných nástrojov umožňuje riešiť jednoduché i veľmi komplikované tvary ohybov.