Lisovanie plechových dielcov na výstredníkových a hydraulických lisoch s maximálnou tonážou do 250 ton.

Strojný park:

1. Výstredníkové lisy

  • 10 ton – 1 ks
  • 40 ton – 1 ks
  • 63 ton – 3 ks
  • 100 ton – 1 ks
  • 160 ton – 1 ks
  • 170 ton – 1 ks

2. Hydraulické lisy

  • 3 tony – 2 ks
  • 25 ton – 2 ks
  • 250 ton – 1 ks