Rôzne povrchové úpravy zabezpečujeme u našich dlhodobých partneroch v našom blízkom okolí, čo nám zabezpečuje vysokú flexibilitu. Medzi nami zabezpečované povrchové úpravy patria:

  • Kataforézne lakovanie (KTL)
  • Práškové lakovanie
  • Galvanické zinkovanie
  • Žiarové zinkovanie
  • Omielanie
  • Otryskávanie, pieskovanie