Obstaranie inovatívnej technológie v EUROSVIT, s.r.o.

kúpna zmluva.pdf