Produkty

1. Oporné nohy prívesov (karosérie motorových vozidiel, prívesy a návesy) Nové typy oporných nôh prívesov budú kvalitnejšie, z dôvodu čistejšieho rezu, čím sa zvýši životnosť materiálu bez nutnosti vykonávať ďalšie následné operácie, ako je čistenie, brúsenie, alebo odihlovanie. Pomocou čistejšieho rezu bude garantovaná vyššia kvalitu výrobkov, na ktoré je nutné naniesť menšiu vrstvu povrchovej úpravy. Produkt bude stály vo vode a iných agresívnejších prostrediach. 2. Rošty Využívané budú najmä v potravinárskom priemysle, kde pôjde o rošty do pecí, vozíky do pekárni, antikorové vybavenie pre supermarkety a do domácností. V rámci potravinárskeho priemyslu, je hlavným cieľom čistejší a zdravotne viac odolný povrch výrobkov, ktorý bude prioritou v rámci nových vlastností inovovaných produktov. Operné rošty v súčasnej dobe pre vlastné potreby vyrába spoločnosť z konštrukčnej ocele (čierny materiál). Obstaraním inovatívnej technológie bude spoločnosť schopná tieto rošty vyrábať z medi, čo nám zabezpečí viacero výhod. Medené rošty majú v priemer 10-násobne vyššiu životnosť. Pri pálení na medených roštoch nedochádza v takej miere k prskancom, ktoré znižujú kvalitu výrobkov. Znižuje sa zaťaženia životného prostredia, keďže pri rovnakom objeme výroby potrebujeme podstatne menej roštov. Meď je oveľa ľahší materiál, čím sa znížia náklady na manipuláciu a zvýši sa bezpečnosť pri práci. Po získaní skúseností plánuje spoločnosť medené rošty ponúkať aj ostatným spoločnostiam, ktoré nedisponujú touto technológiu a sú schopné rezať iba oceľ. Výrobky z medi nie sú náchylné na koróziu, čím sa zvyšuje ich životnosť a zároveň nie je nutné ich ďalej upravovať, ako by to bolo pri tých z čierneho materiálu. Meď je materiál 100% recyklovateľný 3. Zberače Počas činnosti spoločnosti sa vyrábali viaceré typy zberačov prúdov, pri jednom type sa dajú podstatným spôsobom znížiť náklady, emisie a odpadovosť materiálu, tým že tieto zberače budú rezať na laser a nie vyrábať lisovaním. Zberače vyrobené z medi sú oproti tým vyrobeným zo železa podstatne ľahšie, čím sa znížia náklady na manipuláciu ako aj dopravu.
Read More